Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring Kerkelijke Gids van de Hersteld Hervormde Kerk

Jongste wijziging: 1 januari 2024

Uw privacy is voor Stichting Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd zorgvuldig gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Kerkelijke Gids van de Hersteld Hervormde Kerk allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk.

Persoonsgegevens in Kerkelijke Gids
In de Kerkelijke Gids worden persoonsgegevens verwerkt van ambtsdragers, functionarissen en andere kerkelijke werkers uit de Hersteld Hervormde Kerk en Hersteld Hervormde Gemeenten. Wij verwerken deze gegevens op grond van de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • IBAN nummer;

Een abonnement afsluiten
Als u lid bent van de Hersteld Hervormde Kerk, kunt u bij onze website Kerkelijke Gids een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen en om de check van uw lidmaatschap uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Betalingsgegevens;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • NAW-gegevens.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Advertenties
Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens bij, wij komen dus ook niet te weten of u deze waardevol vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Voor de Kerkelijke Gids werken wij samen met:

 • AFAS Software;
 • Verloop uitgeverij.

Met deze bedrijven heeft het Kerkelijk Bureau een verwerkersovereenkomst gesloten. Met uitzondering van deze partijen, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Kerkelijk Bureau gebruikt alleen functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij werken voor de toegang tot uw account met meerfactor authenticatie;
 • Bij de firewall en de acces logs wordt gewerkt met het volledige IP-adres, in verband met de monitoring en blocking;

Koppeling tussen AFAS en Kerkelijke Gids
De koppeling tussen AFAS en de Kerkelijke Gids is geregeld met een connector die de persoonsgegevens versleuteld verstuurd. Deze verbinding is voorzien van een token die eenmalig aan weerskanten is ingevoerd. Er is sprake van een verbinding die uitsluitend voor u als gebruiker is opengezet.
Het gebruikersbeheer vindt plaats bij AFAS en voldoet aan alle andere beveiligingseisen die AFAS stelt aan gebruikersaccounts. Zie voor meer informatie over het privacy beleid van AFAS: https://www.afas.nl/privacy-statement.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar bureau@hhk.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51 D
3905 PC Veenendaal
E-mailadres: bureau@hhk.nl
Telefoon: 0318-505541

KvK nummer: 32104199