Registreren

Om gebruik te maken van de online Kerkelijke Gids heeft u een account nodig. Dit account is alleen bedoeld voor leden van de Hersteld Hervormde Kerk. (Het is niet mogelijk om als organisatie een abonnement af te sluiten.)

Met dit account kunt u de online Kerkelijke Gids doorzoeken en bekijken. De jaarlijkse kosten voor dit account zijn € 15,- en worden via automatische incasso afgeschreven van uw rekening en stilzwijgend elk jaar verlengd.

Het abonnementsgeld wordt door de Stichting Kerkelijk Bureau HHK rond de 25e van de eerste maand van de (nieuwe) abonnementsperiode automatisch en zonder vooraankondiging geïncasseerd van het door u opgegeven IBAN-nummer. Het incassant-ID van de Stichting Kerkelijk Bureau HHK is NL16ZZZ321041990000.

Wanneer u uw account wilt stopzetten, dient u dit minimaal een maand voor de verlenging aan te geven via het contactformulier.

Bent u geen lid van de HHK en wilt u toch een abonnement/account? Neem dan contact op met het Kerkelijk Bureau via abonnement@hhk.nl.